onsdag 17 februari 2016

Vecka 6 - jämställdhet inom SF & RKC

MÅNDAG
Back squat, 60, 80, 100 kg: 5
Back squat, 120 kg: 3
Back squat, 125 kg: 2
Back squat, 130 kg: 1
Back squat, 120 kg: 2
Front squat, 80 kg: 5
Front squat, 90 kg: 2, 2
Bench Press, 50-80 kg: 5-10
Bench Press, 90 kg: 4, 4
Bench Press, 95 kg: 2
Dips, +25 kg: [3] x 3

ONSDAG
Barbell snatch practice: 20-40 kg
Clean & jerk practice: 40-70 kg
Clean & jerk, 75 kg: [1] x 3 (PR)

TORSDAG
KB snatch, 20-32 kg: 5/5
KB snatch, 32 kg: [10/10] x 3 (60 sec. rest)
OA pull-up, static/negative
Biceps curl: [5] x 5

FREDAG
Deadlift, 60-150 kg: 10
Deadlift, 160 kg: 5
Deadlift, 170 kg: 5
Deadlift, 180 kg: 3
Deadlift, 190 kg: 1
Deadlift, 170 kg: 3, 3
Back and front lever
Rowing, 2,0 km: 8:30

LÖRDAG
Clean & jerk practice: 40-70 kg
Clean & jerk, 75 kg: [1] x 3 (PR)
Barbell snatch practice: 20-40 kg
Ab-wheel

SÖNDAG
Running, 30 min.

En vecka som alla andra utan några direkta highlights. Istället bjuder jag på fullängdarna av "Return of The Kettlebells" från 2009 och den gamla klassikern "More Russian Kettlebell Challenges" från 2003 med Pavel Tsatsouline. 

Det är ju inte så ofta man får se Pavel i action numera, han blir allt mer osynlig vilket jag skrev om i "RKC uppgång och fall, 1-4". Redan innan spliten annonserade Pavel för John du Cane att han ville dra sig undan och synas mindre, han verkade trött på den stereotypiska ryss-karaktären han spelade i marknadsföringen för John du Cane. Gällande en del övningar i dessa filmer har jag skrivit några kommentarer om dem i del 3.

Inför de nya ledarutnämningarna inför 2016 i StrongFirst skrev chief instructor Brett Jones en genomgång hur man bedömer vilka som ska bli ledare. Styrka, intelligens, service, engagemang och professionalism är tydligen kvalifikationer som vägs in. Av de 20 nya teamleaders som utnämndes var endast tre kvinnor och bland de nio nya seniors fanns dey inte en enda kvinna.

Detta gjorde mig lite nyfiken på hur det ser ut med jämställdheten och gjorde en jämförelse mellan antalet ledarinstruktörer inom StrongFirst och RKC. Summa summarum kan man väl säga att ingen av dessa organisationer uppnår någon slags jämställt ledarskap, det hade väl å andra sidan ingen förväntat sig. Den grupp, eller nivå, i respektive organisation som är mest intressant att titta på är teamleaders som torde ge signaler om man överhuvudtaget arbetar efter att få in mer kvinnor i ledarställning, eller alternativt; om organisationens kultur möjliggör att kvinnor ens söker sig till dessa positioner. I och med att antalet teamleaders dessutom är högre än övriga instruktörsnivåer så blir det också lite mer statistiskt "säkerställt" än till exempel på masternivå där en enda kvinna fördubblar procentsatsen (9 resp. 18).


Det positiva vi kan se är att RKC teamleaders nästan uppnår ett jämställt ledarskap (40 procent eller jämnare anses som jämställt) vilket bådar gott för framtiden.

För StrongFirst del ser det dock mörkare ut där kvinnliga teamleaders utgör endast 19 procent. I del två i "RKC:s uppgång och fall" skrev jag lite kort om just kvinnans synlighet inom StrongFirst:
"Kvinnan finns självklart representerad hos StrongFirst - det är ju ändå 2014! - men bara efter de maskulina och patriarkala preferenser StrongFirst tillåter. Av de drygt hundra artiklar som är skrivna på strongfirst.com är endast sex författade av kvinnor. De är i skrivna av kvinnor, för kvinnor och om kvinnor med titlar som; "The capable women", "Why woman should be strong", "Strength through female eyes" och "Who says women can’t do pullups?!". Kvinnan inkluderas i teorin och på den synliga ytan, men exkluderas i själva normen och därmed i praktiken. Jämställdhet och feminism är därför begrepp som inte fungerar som direkta humörhöjare i SF-communityn, där man har sin egen PK-standard."
Jag vet inte hur många artiklar det finns idag skrivna av kvinnor, men jag är tveksam om detta skulle skett någon större föränding. Kvinnor som inte kan sig apa efter StrongFirst patriarkala kultur har svårt att blir ledare i organisationen.

Om RKC:s positiva utveckling håller i sig får framtiden utvisa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar