onsdag 29 juni 2016

Vecka 25 - Sista veckan inför semesterna

0 kommentarer
MÅNDAG
Back squat, 50-100 kg: 5
Back squat, 120: 1, 2, 3, 4, 5
Bench press, 50-80 kg: 5-8
Bench press, 90 kg: 5
Bench press, 95 kg: 2, 2, 2
Bench press, 90 kg
Dumbell press, 32 kg: 5
Dumbell press, 36 kg: 4,4

TISDAG
Barbell snatch practice: 20-50 kg
Clean & jerk, 50-70 kg

TORSDAG
KB double snatch, 2x20 kg: 5, 5
KB double snatch, 2x24 kg: 
[2, 4, 6] x 3
KB snatch, 32 kg: [5/5] x 3
OA pull-up, static/negative

FREDAG
Barbell snatch practice: 20-55 kg
Barbell snatch, 57 kg: 1, 1 (PR)
Clean & jerk practice: 40-60 kg
Ab-wheel

LÖRDAG
Deadlift, 60-140 kg: 5-10
Deadlift, 160 kg: 5
Deadlift, 175 kg: 5, 5, 5
Deadlift, 190 kg:
Deadlift, 175 kg:
Back and front lever

SÖNDAG
Running, 2,5 km

Så det var allt det här halvåret. Återkommer i augusti!

tisdag 21 juni 2016

Vecka 24 - Dubbelsnatcharna går framåt

0 kommentarer
MÅNDAG
Back squat, 50-100 kg: 5
Back squat, 120: 2, 3, 3, 3
Bench press, 50-80 kg: 5-8
Bench press, 90 kg: 5
Bench press, 95 kg: 2, 2
Bench press, 90 kg: 5
Dumbell press, 36 kg: 5, 5
Dips

TISDAG
Barbell snatch practice: 20-50 kg
Clean & jerk, 50-70 kg

TORSDAG
KB double snatch, 2x20 kg: 5, 5
KB double snatch, 2x24 kg: 
[2, 4, 6] x 3
KB snatch, 32 kg: [5/5] x 3
OA pull-up, static/negative

FREDAG
Barbell snatch practice: 20-55 kg
Barbell snatch, 57 kg: 1, 1 (PR)
Clean & jerk practice: 40-60 kg
Ab-wheel

LÖRDAG
Deadlift, 60-140 kg: 5-10
Deadlift, 160 kg: 5
Deadlift, 175 kg: 5, 5, 5
Deadlift, 190 kg:
Deadlift, 175 kg:
Back and front lever

SÖNDAG
Running, 2,5 km

Det går snabbt framåt med dubbla snatch, kanske ska fortsätta med det efter semestern!

fredag 17 juni 2016

Vecka 23 - StrongFirst och kulturdimensionsteorin

2 kommentarer
MÅNDAG
Back squat, 50-100 kg: 5
Back squat, 120: 4, 2, 2
Front squat, 60-90 kg
Bench press, 50-80 kg: 5-8
Bench press, 90 kg: 5, 5, 5
Bench press, 95 kg:
Bench press, 90 kg
Dumbell press, 34 kg:
Dips

TISDAG
Barbell snatch practice: 20-55 kg
Barbell snatch, 57 kg: 1, 1 (PR)
Clean & jerk practice: 40-60 kg
Ab-wheel

ONSDAG
KB double snatch, 2x20 kg: 1, 2, 3, 5
KB double snatch, 2x24 kg: 
[3] x 5
KB double snatch, 2x20 kg: 10
KB snatch, 32 kg: [5/5] x 3
OA pull-up, static/negative

TORSDAG
Deadlift, 60-140 kg: 5-10
Deadlift, 160 kg: 5
Deadlift, 175 kg: 5, 5, 5
Deadlift, 190 kg:
Deadlift, 175 kg:
Back and front lever


En stockholmsresa tog över veckoslutet och det blev en dag mindre tyngdlyftning. Ingen film idag, istället lite funderingar om vår omvärld.

Ny svensk SF Master

StrongFirst har inte precis visat framfötterna i Norden senaste åren. Man hade en Barbell Instructor Certification för drygt två och ett halvt år sedan, samt en Kettlebell Instructor Certification i Köpenhamn för drygt ett år sedan.

I dagarna har göteborgaren Tommy Blom blivit befordrad till Master SFG Instructor, vilket innebär att han tillhör skaran av de tolv som bildar toppen av näringskedjan bland instruktörer på StrongFirst, förutom Chief instructor Brett Jones och Pavel själv givetvis. Genom detta utökar man antalet masters från elva till tolv. Det är ur affärsstrategisk synvinkel logiskt att de har en master i norra Europa, då Fabio Zonin (Italien) och Peter Lakatos (Ungern) huserar i de södra regionerna. Det innebär att StrongFirst enklare kan arrangera kettlebellcertifieringar i framförallt i Sverige och Norden, men även i hela norra Europa.

Jag skrev lite om hur kvinnor representeras inom StrongFirst och RKC tidigare i år, och senaste utnämningen innebär ännu sämre jämnvikt mellan kvinnor och män -  elva män, mot en kvinna.  

Mycket riktigt så har man samtidigt också annonserat en Kettlebell Instructor Certification i november i Göteborg nu i år. Hur underlaget för en certifiering ser ut är svårt att sia om, men man brukar ta reda på om det finns ett intresse innan man köra igång något (med vissa undantag). Om inte, så ska jag hjälpa lite på traven.

Hofstedes kulturdimensionsteori

Att man inte säljer som när Pavel själv kom hit för några år sedan är egentligen inget konstigt. StrongFirsts varumärke bygger inte på Pavel som maskot längre, som under RKC-tiden och som hade en del glimt i ögat, utan av ett värderingstungt koncept kring manlighet, konservatism och auktoritarism. Jag tittade lite närmare på om det finns förklaring till att det finns 230 Strong First-instruktörer Ungern och 57 i Italien, eller i alla fall en delförklaring, samt varför det är trögstartat i Sverige.

Den holländske socialpsykologen och antropologen Geert Hofstede är upphovsmannen till kulturdimensionsteorin med sex olika dimensioner som beskriver nationella kulturella värderingar och som påverkar värderingar på arbetsplatser och i organisationer. Professor Hofstede hade av en tillfällighet ramlat på IBM:s stora databas över anställda runt om i hela världen och deras värderingar:
"Professor Geert Hofstede conducted one of the most comprehensive studies of how values in the workplace are influenced by culture. He analysed a large database of employee value scores collected within IBM between 1967 and 1973. The data covered more than 70 countries, from which Hofstede first used the 40 countries with the largest groups of respondents and afterwards extended the analysis to 50 countries and 3 regions. Subsequent studies validating the earlier results include such respondent groups as commercial airline pilots and students in 23 countries, civil service managers in 14 counties, 'up-market' consumers in 15 countries and 'elites' in 19 countries.  and Organizations: Software of the Mind, scores on the dimensions are listed for 76 countries, partly based on replications and extensions of the IBM study on different internationa."
Professor Hofstede har lagt ned ofantligt mycket jobb på det här och har en ypperlig webbplats där man kan göra sökningar på länder och jämföra dem. Jag gjorde därför av förekommande skäl en jämförelse med Sverige, Ungern och Italien:
Fyra dimensioner skiljer ut sig ovan - power distance (liten mot stor maktdistans, PDI) masculinity (maskulinitet mot femininitet, MAS), uncertainty avoidance (osäkerhetsundvikande, UAI) och indulgence (tillfredsställelse mot återhållsamhet, IVR). 

Maktdistans ser på hur mäktiga medlemmar i organisationer förväntar sig och accepterar att makt fördelas ojämlikt. Generellt gäller att länder med lägre maktdistans förvaltas mer demokratiskt, och de med högre har en större acceptans för auktoritär maktfördelning. Sverige får här ett tydligt lägre värde än Ungern och Italien, dock inte lika mycket som de tre andra dimensionerna.

Maskulinitet vs. feminitet handlar om traditionella manliga och kvinnliga värderingar och där Sverige sticker ut som det minst maskulina landet i världen. I feminina kulturer läggs större värde på relationer och livskvalitet, medan maskulina kulturer istället värderar konkurrens, självsäkerhet, ambition och materiella ting högre, samt har större skillnader mellan könsroller. Sverige skiljer ut sig extremt här, både mot Ungern och Italien, men är också det mest feminina landet i världen.

Osäkerhetsundvikande innebär att samhällsmedborgarna försöker hantera stress genom att minimera osäkerhet. Kulturer med höga värden prioriterar regler och strukturerade sociala sammanhang. Även här skiljer Sverige ut sig mot Ungern och Italien, och visar på en mindre reglerat socialt liv.

Slutligen har vi tillfredsställelse vs. återhållsamhet som visar hur mycket ett samhälle tillåter tillfredsställande av att njuta av livet och ha kul. Samhällen som står för hög återhållsamhet undertrycker tillfredsställande av behov och reglerar detta genom strikta sociala normer. 

För de som är insatta i StrongFirsts värdekultur, och som läst min serie "RKC:s uppgång och fall", finner likheterna snabbt. Att just Ungern och Italien är så starkt representerade i StrongFirst är därför kanske inte så förvånande, i alla fall inte om man utgår från Hofstedes kulturdimensionsteori. Det kanske inte förklarar allt, men hade jag varit strategisk marknadsförare på StrongFirst så hade jag tittat lite på detta när jag sitter och leker med min jordglob och fantiserar om världsherravälde. Framförallt hade jag nog inte lagt ned så mycket resurser på Sverige.

I den mest uppmärksammade del 2 av RKC:s uppgång och fall, skrev jag avslutningsvis:
"Samtidigt vågar jag påstå att det är en helt ny företeelse, så som det uppenbarar sig. Som till exempel att man utnyttjar lokal nationalism för ett gemensam globalt mål - 'desissyfication of our civilization' - men som också visar att nationen i grund och botten bara är en sinnlig och påhittad konstruktion."

Man bör här ha i åtanke att organisationskulturer skiljer sig från nationella kulturer, även om allt hänger ihop. StrongFirst är dock ganska unika i sammanhanget där de globalt marknadsför nationalism, konservatism och auktoritarism tillsammans i ett träningssystem. 

Det här går förstås också att applicera på politik och den auktoritärt konservativa våg som sveper över västvärlden just nu, men det känns minst som en doktorsavhandling i omfattning. Någon som vill ta bollen?

För att läsa kort om alla sex dimensionerna så kolla wikipedias svenska artikel om dimensionena här, som jag hade som underlag ovan. För den som vill förkovra sig mer bör läsa boken "Organisationer och kulturer". En bra bok, om än ingen populärskrift.

Läs min serie  RKC:s uppgång och fall, del 1-4 >>>

tisdag 7 juni 2016

Vecka 22 - dubbelsnatch

0 kommentarer
MÅNDAG
Back squat, 50-100 kg: 5
Back squat, 120: 4, 2, 2
Front squat, 60-90 kg
Bench press, 50-80 kg: 5-8
Bench press, 90 kg: 5
Bench press, 95 kg: 3, 3
Bench press, 90 kg: 5
Dumbell press, 36 kg: 5,5
Dips, weighted

TISDAG
Barbell snatch practice: 20-50 kg
Clean & jerk, 60-70 kg

TORSDAG
KB double snatch, 2x20 kg: 1, 2, 3, 5
KB double snatch, 2x24 kg:
[3] x 5
KB double snatch, 2x20 kg: 10
KB snatch, 32 kg: [5/5] x 3
OA pull-up, static/negative

FREDAG

LÖRDAG
Deadlift, 60-140 kg: 5-10
Deadlift, 160 kg: 5
Deadlift, 175 kg: 5, 5, 5
Deadlift, 190 kg:
Deadlift, 175 kg:
Back and front lever

SÖNDAG
Running, 2,5 km

En lite kortare träningsvecka än vanligt. Har börjat med dubbelsnatch för att öva upp mig inför semestern, då det troligen kommer blir en del dubbelsnatch. Här 2x20 kg som var förvånansvärt skakigt. Men det ska väl snabbt ta sig, hoppas jag.

torsdag 2 juni 2016

Vecka 21 - två PR

0 kommentarer
MÅNDAG
Back squat, 50-90 kg: 5
Back squat, 110: 3
Back squat, 120: 3, 4, 3, 2
Front squat, 60-90 kg
Bench press, 50-80 kg: 5-8
Bench press, 90 kg: 5
Bench press, 95 kg: 3, 3
Bench press, 90 kg: 5
Dumbell press, 34 kg: 6, 6
Dips: 10, 7, 6

TISDAG
Barbell snatch practice: 20-50 kg
Clean & jerk, 60-70 kg

TORSDAG
KB double snatch, 2x20 kg: [5] x 5

KB snatch, 32 kg: [5/5] x 5 (25 sec. rest)
OA pull-up, static/negative

FREDAG
Barbell snatch practice: 20-55 kg
Barbell snatch, 57 kg: 1, 1 (PR)
Clean & jerk practice: 40-60 kg
Ab-wheel

LÖRDAG
Deadlift, 60-140 kg: 5-10
Deadlift, 160 kg: 5
Deadlift, 180 kg: 3
Deadlift, 190 kg: 5 (PR)
Deadlift, 175 kg: 5, 5
Back and front lever

SÖNDAG
Running, 4,0 km


Äntligen en ökning i rycket - 57 kg och dessutom 5x190 kg i mark. Film på bägge: