söndag 16 februari 2014

RKC:s uppgång och fall – Del 2

Detta är del 2 av "RKC:s uppgång och fall". För den som inte har läst del 1 rekommenderar jag att läsa den först för att på så sätt få ett bättre sammanhang.

Direkt till "RKC:s uppgång och fall - Del 1" >>

FÅGEL FENIX RESER SIG UR ASKAN 

Mark och Pavel
Pavels högra hand hade under en tid varit den lojale Mark Toomey som hjälpt honom i arbetet med en vision om ett nytt RKC. Mark var även han en stark idealist och principfast visionär, vars idéer överensstämde påfallande väl med Pavels. De båda kom alltså väl överens.

Mycket av det arbete som Mark Toomey hade lagt ned med den nya sajten med hjälp av Dragon Door, tog de nu med sig till den nya organisationen.

Genom allt förarbete som pågått under en längre tid gick det snabbt att få upp den nya sidan. Snart tillkännagavs det nya namnet och den 29:e oktober 2012 lanserades Facebooksidan "StrongFirst". Namnet appellerade till att styrka går före allt och borde vara det "fundamentala" i varje människas liv. Det handlade dock inte bara om fysisk styrka utan lika mycket "mental styrka", utan vidare definition, men ändock med en klar underförstådd bild av vad som kännetecknar en "stark människa".

Anhängarna jublade, dränerade av ledartörst - Pavel hade återuppstått, starkare än någonsin. På bara tolv timmar hade StrongFirst 2000 likes. Den nya loggan - ett 'S' format som en sköld (strong) och ett överliggande svärd i form av en siffran '1' (first) - blev snabbt en favorit och det tog inte lång tid innan nya tatueringar började dyka upp.

(Bilden är ett montage)


Mark Toomey blev utsedd till StrongFirsts VD. Mark hade nu på något märkligt sätt intagit John du Canes roll som marknadsförare och kommunikatör. Fast nu var Pavel den enväldiga ordföranden och obestridlige ledaren. Pavel hade behållit sin status som galjonsfigur men var nu också kapten på skeppet, medan Mark Toomey var tillsatt som styrman och navigatör.
"Mark Toomey is the CEO of StrongFirst. I am the chairman. I set the course. He runs the ship. Onto world domination."
Snart lanserades också själva webbsajten med blogg, artikelarkiv och forum. En enkel och ren sida som passade väl in Mark Toomeys korta och raka kommunikativa stil. Pavel öppnade med bloggposten "Vote Strong" där han förment nyttjade John F. Kennedys artikel i Sport Illustrated från 1960 - “The Soft American”. JFK hade då just tillträtt som president och ville lyfta det amerikanska folkets dalande fysiska prestationer på den politiska agendan. Pavel drar växlar med sin fars "mentala tuffhet" och avslutar högtravande:
"It is the StrongFirst vision that today’s young adults who are members of our brotherhood and sisterhood of strength will raise the next “great generation.” Their kids will play rough and grow up strong, ready to pursue and defend the American (or Hungarian, or Italian) dream."
I den följande bloggposten, "Meet Strong First", presenterade Pavel det nya ledarskiktet och gör upp med det "politiskt korrekta": 
"I despise political correctness as an attempt to suppress free speech. I have no tolerance for the thin-skinned people who claim to get offended on behalf of some group they belong to in order to advance some cause."
Fastän man lite motsägelsefullt föraktade "politisk korrekthet" var man samtidigt noga med att hålla isär StrongFirsts budskap från politik. I artikeln "Strength Has a Greater Purpose" sammanfattar Pavel StrongFirsts uppdrag i världen:
"StrongFirst’s mission goes far beyond teaching people to hinge through their hips or do sets five. We are to make strength a quality admired and cultivated. Ladies and gentlemen, at 50,000 feet our mission is the desissyfication of our civilization.
När en "Fatman" i ganska skarpa ordalag kritiserade Pavels "högre syfte" att "avmesifiera" människor, anspela på militär, nationalism och manlighet, samt väcka tveksamma historiska paralleller, svarar Pavel krasst:
"Fatman, we all have our strongly held political opinions—but this is not the place to discuss them."
Alltså; ideologiska tankegångar och värderingar kommuniceras en väg, men aldrig genom en diskussion åt andra hållet. En uppenbar politisk korrekthet och tolkningsföreträde som Pavel själv bestämmer.

StrongFirst ansåg sig alltså ha ett högre syfte, ovanför politik och ideologi. Med andra ord en slags kompass för människors värderingar - tryggheten kommer inifrån, med hjälp av en ren lära. Men jag ska återkomma till detta ämne lite längre fram.

Konsolidering
I det tysta skedde ett idogt lobbyarbete att locka över de sista toppinstruktörerna till StrongFirst. Med hjälp av grupptryck, löften och auktoritär taktik fick man över i stort sett allihop, även de som var tveksamma och som inte var riktigt säkra på vad de gick över till. Men ingen ville stå där hand i hand med losern John du Cane, som nu slogs för sitt liv om de sista spillrorna av RKC. Några var dock självständiga nog och stod emot, men de var ett fåtal. Troligen var de redan stämplade som ”no-believers” av ledningen och därför ödslades heller ingen större möda att få över dem.

Facebookgruppen ökade kraftigt och webbsajten fylldes på med bloggposter, artiklar och forum. Snart började även Strong Firsts kurser och utbildningar forma sig. Det stod snabbt klart att inte enbart kettlebells skulle stå i rampljuset. Pavel och Mark hade liksom många andra insett att skivstången skulle bli en maktfaktor på marknaden, framförallt genom Crossfits förtjänst. Även kroppsviktsträningen skulle lyftas fram mer, genom upplägget från Pavels "The Naked Warrior".

Till skillnad från under Dragon Doors regi ville man även börja arrangera vanliga kurser som inte var certifieringar. Detta hade aldrig John du Cane brytt sig om utan överlåtit det till de lokala aktörerna. John hade istället fokus på att sälja kettlebells, böcker och DVD genom varumärket RKC. StrongFirst däremot behövde (behöver) jaga produkter att sälja, därför såg man nödvändigheten att tjäna pengar även på gräsrotsnivå så som kurser. Av den anledningen har man alltså en styrd verksamhet i form av nybörjarkurser i kettlebells-, skivstångs- och kroppsviktsträning - Courses. Utöver det har man givetvis också certifieringar - Certifications.

Denna jakt på intäkter föranledde också att man hijackade Tactical Strength Challenge inför höstomgången 2013 (Läs mer om TSC här på den svenska sidan som arrangerades av Kettlebell Center fyra gånger). Detta kom ju inte direkt som en chock då Pavel hela tiden hade varit ägare till domänen tacticalstrengthchallenge.com och dessutom hade visat intresse för Kettlebell Centers sätt att använda det för att stärka sitt eget varumärke. Så gjorde även StrongFirst:

(Bilden är ett montage)

Samtidigt kanske lite förvånande, om man ser det i någon slags företagsetisk synvinkel, då man slog sönder en spirande och oberoende rörelse som i princip vem som helst kunde anordna. Osnyggt, var det i alla fall. Idag måste man vara SF-ansluten och varje deltagande kostar pengar som går rakt till organisationens/företagets kassa. Arrangemanget är därmed alltså mer centralt toppstyrt. Även reglerna har ändrats från att ha varit en "utmaning" till ett mer tävlingsorienterat koncept.

VÄRDERINGAR
Namnet StrongFirst hade förmodligen vuxit fram under en längre tid och var färdigarbetat sedan ett tag tillbaka. Strength hade under en lång tid genomsyrat RKC genom begrepp som ”school of strength” och ”strength is a skill”. Men ordet ”strength” var lite svårt att uttala för många utanför den anglosaxiska världen, därför modifierades det istället till ”strong”.

Svär eden
Namnet ”StrongFirst” skulle alltså lyfta fram styrka som livsfundament. Det är styrkan som är rättesnöret och som utövaren bygger sin identitet på. Är du stark löser sig allt annat. Samtidigt vill man även framhäva en mental styrka - ett slags mindset - där du genom kraftfull vilja (brute force) tar dig fram i livet, oavsett mål och hinder. ”First” syftar inte bara på att styrkan kommer först, utan att också själva organisationen är toppen på näringskedjan - eliten. StrongFirst är det bästa för de bästa, men också det starkaste av de starkaste. Tillräcklig med brutal styrka tar sig igenom alla svårigheter, för såväl individen som för nationen. Eller med andra ord - våld löser allt.

T-shirt: “If brute force doesn’t work, you just aren’t using enough”


När alla springer åt samma håll bryr man sig inte om att se vart man springer. I och med att alla springer åt samma håll så borde det ju vara säkert. Personligen får jag alltid en dålig känsla när alla plötsligt bestämmer sig för att vända sig om i samma riktning. I det här fallet fanns det dessutom en hel drös med varningssignaler i budskapet som var tveksamt.

StrongFirst gör en 180-gradig sväng tillbaka där det en gång startade - mer fyrkantigt fokus på hårdhet och tuffhet, än på utmaning och inspiration, och bort från den avrundade mesifiering som de sista åren med Dragon Door hade inneburit.

Men den gamla sibiriska råheten hade nu "förfinats" med eleganta bilder och skisser av den perfekta atleten som förde tankarna till en slags övermänniska. De auktoritära och maskulina referenserna är lika tydliga som innan, men nu av en mer elitistisk karaktär istället. Denna neoelitism, och 30-tals estetik, symboliseras framförallt med hjälp av gamla bilder och skisser, men också genom skarpt formulerade texter som framhäver ädla handlingar och nobelt uppförande tillsammans med en vilja och karaktär av stål. Klassiskt konservativa värderingar. Gentlemannaskap och rå brutal styrka i symbios.


Strikt fokuserad elit med militära, patriarkala och kaukasiska preferenser (bildmontage)Helt och hållet icke politisk korrekt insåg man ju att man inte kunde vara, så när "brotherhood" kom på tal så fanns det givetvis också med ett "sisterhood". Till och med en färgad kvinna dök upp - på kontaktsidan.

Även de militära referenserna hade förstärkts rejält, framför allt genom att både Pavel och Mark hade ett förflutet i det militära. Överhuvudtaget har de flesta i StrongsFirsts ledarskikt starka militära kopplingar. Man gjorde ganska snabbt stor sak av att StrongFirst sponsrades av det militära klädmärket 5.11 Tactical och det första officiella sammanhanget som StrongFirst visade upp sig på var den stora vapenmässan Shot Show i Las Vegas. Av alla ställen.

Bildmontage från Shot Show 2013


Detta var knappast en slump. I RKC var det John du Cane som satte agendan och där fick det på sin höjd kallas ”tactical”, sedan fick det vara nog med militära hänsyftningar. Utan John du Cane var det nu fritt fram, det var nämligen i militären den maskulina sammanhållning skapades och det var där man banade iväg för den starkes överlevnad - the fittest of the survival. Idag lyfter man till huvudsak fram elitstyrkorna och spjutspetsarna i arméerna, de som inte ens kan visa sina ansikten:Om man följt de tongivande i StrongFirst på sociala medier så vet man att det i flödet lätt kan bli ett teaparty i miniatyr. Idag verkar de i övre ledarskiktet undvika att bli alltför tydliga i sina värderingar på internet eller så har man lärt sig sekretessinställningarna bättre. Ett tag såg det dock spännande ut. Måhända att det finns kulturella skillnader mellan Sverige och USA i sättet att se på vapen, men när man på allvar hävdar att lärarna borde vara beväpnade i klassrummen, då hajar nog även många amerikanare till. Ett återkommande tema när det tummas upp bilder och statusar på Facebook var just vapen i olika sammanhang – rätten att bära vapen, rätten att försvara sin familj, rätten att skjuta ihjäl den som hotar dig

(Bilden är ett montage)

Ibland också rätten att tortera den som olovligen dejtar din dotter. Det sistnämnda på "skoj", men med en väldig fadd eftersmak när man sätter in det i kontexten, speciellt med fenomenet purity balls i åtanke.


(Bilden är ett montage)En viktig del i vägen till världsherravälde (world domination) är att attrahera nationalistiska strömningar i respektive land, vilket även är tydligt i Pavels "Vote Strong". Detta är troligen överlag en viktig del i StrongFirsts marknadsföringsstrategi, men samtidigt en nygammal företeelse där det inte längre är en specifik nation som är överlägsen andra, utan grupperingar av människor i respektive nation, människor med likartade värderingar. Ideologier, såväl religioner, bygger som bekant ofta band över nationsgränser. Samtidigt är nationen en viktig beståndsdel, vilket kan te sig något motsägelsefullt onekligen.

Ungerska StrongFirst skickar julhälsningar till övriga världen.Man är som sagt mycket noga med att definiera sig långt från politiska ställningstagande och ideologier. Det är istället i värderingar och handlingsnormer man lägger tyngden. Men samtidigt bygger politik och ideologier på just samstämmiga värderingar och normer, en slags verklighetsbeskrivning som man gemensamt strävar mot. Både i texter och i bildspråket har man helt klart skapat en unik diskurs i träningsvärlden. Jag tror nog aldrig en träningsorganisation har uppvisat ett så tydligt ideologiskt program genom texter och symboliska artefakter som hos StrongFirst.

Då den ideologiska karaktären hamnar en bit ut på den konservativa högerskalan, hade det varit vanskligt att ta politiska spörsmål i sin mun. Därför svävar man på målet utan att konkretisera. Man vill införliva en känsla av styrka på alla nivåer – mentalt, fysiskt och i samhörigheten. Och över alltihop vilar inte längre den ryska örnen, utan en sköld och ett svärd av stål. Likt när korsfarare förenade de kristna enklaverna i olika länder, så ska även StrongFirst nå sina bundförvanter i respektive land - de starkaste av de starka, eliten. 

Genom att förleda uppmärksamheten från konservatism, auktoritet och hårda värderingar, handlade den första bloggposten av Pavel om motpolen - John F. Kennedy. Det var ett enkelt trick som faktiskt ingen kunde ifrågasätta. J.F. Kennedy är demokraternas främsta historiska gestalt och vem kan slå ner på hans vurm för nationens väl och ve? Man tar aldrig konkret politik i sin mun, men det var ändå genom en av 1900-talets politiska giganter man öppnade med. De politiska värderingarna och de ideologiska tongångarna finns alltid där bakom, som en tyst överenskommelse, och aldrig uttalat.


StrongFirst och fascismen
Ordet ”fascism” har två skilda betydelser. Först och främst är det ett skällsord och används som ett invektiv vars syfte är att smutskasta reaktionär överhet eller auktoritärt makthävdande i största allmänhet. ”Djävla fascister” har nog de flesta slängt ur sig någon gång när man inte är så nöjd med de som bestämmer..

Den andra betydelsen är den om en specifik politisk ideologi. Detta är inte en helt lätt gränsdragning. Henrik Arnstad i ”Älskade fascism” av tar sig an denna defintionsproblematik. När är det fascism och när är det inte? Han tar hjälp av den forskning som finns på området och boken ska ses som en slags forskningsöversikt. Jag ska inte bli allt för långrandig i detta ämne då det omfattar en hel del, men jag tycker ändå det är på sin plats att nämna det.

Nationalism
Ett av misstagen efter Andra världskriget var demoniseringen av fascistledarna vilket lättade skulden från alla de människor som följde despoterna och på det sättet blev förledda eller förförda av ”galningar”. Individerna slapp därför ansvaret att ha röstat fram de blivande diktatorerna i demokratiska val. Men Hitler var varken en galning eller idiot i den bemärkelsen. Han var begåvad, intelligent, charmant, karismatisk och en mästerlig strateg att få människor dit han ville. Människor gillade honom i allra högsta grad, precis som en del ledare idag blir älskade av sina följeslagare.

Tyskland låg i krig mot hela världen, ändå höll de ut i nästan fyra långa år. Det är ganska anmärkningsvärt. Att han fullständigt tappade sans och balans i slutet är förvisso ett faktum, men folket röstade aldrig fram och gick inte ut i krig för en man som var psykotisk eller en idiot. Man trodde på honom. Framförallt trodde man på de värderingar och lösningar som nationalsocialismen målade upp. Men beakta - i dessa visioner ingick inte sådana saker som koncentrationsläger, folkmord eller gasningen av den judiska befolkningen med flera.

Detta gällde även andra fascistiska rörelser som svartskjortor i Italien och pilkorsare i Ungern - det fanns grundläggande värderingar som man kände tillhörighet och identifierade sig med. Retoriken var hård och exkluderande, men att konkretisera målen och själva metoderna att uppnå dessa, pratade man sällan högt om. Den fanns där bakom, som en tyst kunskap.

Nationalism, och den moderna nationalstatens ideologi, är en förhållandevis ny företeelse och föddes i princip med franska revolutionen. Nationstillhörighet är en konstruktion, en påhittad gemenskap där de flesta inte känner varandra men ändå lever i bilden av en gemenskap, i sinnena. Nationalismen hämtar kraft ur politisk legitimation och känslomässig styrka. Första världskriget var det första krig som nationella folkarméer glatt jublande marscherade in i slakten på slagfälten. Aldrig tidigare hade så många människor varit så villiga att frivilligt döda andra människor. Här visade sig den nationalistiska ideologin sin enorma styrka och destruktiva kraft som senare banade iväg för Andra världskriget där cirka 60 miljoner, direkt och indirekt, fick sätta livet till.

Fascismen som politisk rörelse startade efter det första världskriget runt 1919 i Italien. Den växte upp ur en brokig skara radikala, nationalistiska och auktoritära politiska ideologier och tog sitt avstamp med Mussolinis fascistiska parti Partito Nazionale Fascista. Fascismen är en komplex ideologi då den vuxit upp ur så många olika kulturella och politiska myllor utan gemensam flagg, men man förknippar oftast fascismen med massrörelse, elitstyre och nationalism där individen är underställd statens/maktens behov. Som bärande element och gemensam nämnare var nationalismen en mycket viktig kraft i alla fascistiska rörelser.

Konservatism
Fascismen var från början en motkraft till kommunism och liberalism, men också konservatism. Samtidigt har fascismens många likheter med konservatismen genom dess vurmande till traditioner, auktoritet, militär och nation, men också genom yttre rekvisita. Det är mycket av denna "yttre rekvisita" vi ser ganska tydligt hos StrongFirst. Under 1900-talet har fascism och auktoritär konservatism närmat sig varandra och gränsen blivit allt mer luddig. Det var dock den auktoritära konservatismen som kom först och banade väg för fascismen genom att nedmontera demokratin efter första världskriget.

En av skillnaderna ligger i att den fascistiska ideologin hämtar kraft i den populistiska gräsrotsmassan där den ska uppfyllas av ideologisk kraft (jfr. Power to the People). Konservatismen i sin tur vill att de ideologiska huvudbryerna ska vara förbehållet traditionella eliter såsom kung, aristokrati och/eller höga militärer. Fascismen är i sin tur en folklig ideologi och det är därför ingen slump att både Mussolini och Hitler kom till makten genom demokratiska val:
"Fascismen vill engagera, entusiasmera och fantisera hela nationen." (Henrik Arnstad)
Fascismen avfärdade klassbegreppet helt och hållet, i alla fall i teorin. I motsats föraktades klassöverskridandet av konservativa. I detta sammanhang är det därför intressant när Pavel Tsatsouline i sin artikel "Class Envy" på StrongFirst bland annat skriver:
"I despise class envy. In any form and in either direction."
Fascismen ser sin samtid som degenererad och har en önskan att åstadkomma en (nationell) "återfödelse", gärna genom kriget som för fascismen är positivt och maskuliniserande. Samhället har gradvis degenererats bort från en tid förr, en tid som gärna glorifieras. Det var i den hyllade ungdomen som den fascistiske supermannen skulle skapas och själva grundstenen i nationens återfödelse.

StrongFirsts högre syfte var ju, som vi konstaterade innan, att avmesifiera (desissyfication) samhället tillbaka till den gamla goda tiden, samt - vi tar det igen - ur Vote Strong:
"It is the StrongFirst vision that today’s young adults who are members of our brotherhood and sisterhood of strength will raise the next “great generation.” Their kids will play rough and grow up strong, ready to pursue and defend the American (or Hungarian, or Italian) dream."
I denna degenerering såg fascismen med ilska på den upplevda feminiseringen i samhället. Kvinnor i sig var naturligtvis inget problem, de ansågs fylla livsavgörande funktioner i samhällskroppen. Men samhället skulle maskuliniseras - bort från jämlikhet, pacifism och feminin svaghet - inför den dagen världens nationer skulle mäta sig med varandra på slagfältet. Eller något mindre dramatiskt - i marknadsföringen av Strongfirst Bodyweight Certification:
"In case civilization is temporary."

Mannen
"Ingen annan ideologi har samma uttalade manifestation av manlighet, maskulinitet och virilitet som fascismen." (Henrik Arnstad)
Bilden på den utopiska fascistiske mannen var ofta tagen underifrån, med käken spänd och blicken hård. Han var krigshjälte, fysisk stark och atletisk - "en sund själ i en sund kropp". 

Statyer på Foro Italico (f.d. Foro Mussolini) i Rom, uppförda i propagandasyfte på uppdrag av Mussolini själv.Det största hotet av samhällets förfall, och den maskulina hjälten, fanns i modernitetens storstäder. Det var på landsbygden det maskulina föredömet fanns, men också hos industriarbetaren och till och med hos den stereotypa afrikanen. I alla fall i jämförelse med den degenererade och urbana tjänstemännen som inte härdats av äldre tiders hårda tillvaro ute på den romantiserade landsbygden.

Pavel ondgjorde sig redan i Enter the Kettlebell över de "metrosexuella gymmen" i storstäderna där männen bejakade sina feminina sidor med allt vad det innebar. Den på StrongFirst sida publicerade artikeln "Wanted - A Man", skriven av paret Brett and Kate McKay som driver sidan “The Art of Manliness”, konstaterar man ängsligt:
"It is a sad sight to see thousands of students graduated every year from our grand institutions whose object is to make stalwart, independent, self-supporting men, turned out into the world saplings instead of stalwart oaks, “memory-glands” instead of brainy men, helpless instead of self-supporting, sickly instead of robust, weak instead of strong, leaning instead of erect. So many promising youths, and never a finished man!"
Fascismen såg ned på den intellektuella och metrosexuella "icke-mannen". Men samtidigt hyllades kunskap och intellektuell skärpa. Skillnaden låg hos utövaren som inte fick vara feminin utan istället skulle kombinera sina intellektuella förmågor med maskulin muskulatur - fysiskt som själsligt.

StrongFirst har ett högre syfte att få människor att beundra den fysiska maskulina styrkan, men samtidigt också kultivera den. Igen:
"We are to make strength a quality admired and cultivated. Ladies and gentlemen, at 50,000 feet our mission is the desissyfication of our civilization."
Att finna en mer samtydig manlig, maskulin och viril bild av mannen 2014 än den på StrongFirst, är svårt. 

Kvinnan
Kvinnor hade en aktiv roll redan i Mussolinis fascistiska parti på 30-talet, vilket starkt skiljde sig från den samtida auktoritära konservatismen. Kvinnor var alltså accepterade i kampen att sprida ideologin och därmed inte bara begränsade till hemmet och föda barn, även om det sistnämnda var en nog så viktig uppgift för att kunna producera män till slagfälten. Kvinnan hade dock sin beskärda del och var alltid underordnade mannen. 

Kvinnan finns självklart representerad hos StrongFirst - det är ju ändå 2014! - men bara efter de maskulina och patriarkala preferenser StrongFirst tillåter. Av de drygt hundra artiklar som är skrivna på strongfirst.com är endast sex författade av kvinnor. De är i skrivna av kvinnor, för kvinnor och om kvinnor med titlar som; "The capable women", "Why woman should be strong", "Strength through female eyes" och "Who says women can’t do pullups?!". Kvinnan inkluderas i teorin och på den synliga ytan, men exkluderas i själva normen och därmed i praktiken. Jämställdhet och feminism är därför begrepp som inte fungerar som direkta humörhöjare i SF-communityn, där man har sin egen PK-standard.

Samtidigt har kvinnan i StrongFirst fått en ny och modern roll med sin maskulina fysiska styrka och muskulösa kropp. Kanske är det en rationell utveckling i vår samtid, vi ser ju detta på flera håll, men det är å andra sidan inget som går emot den gängse fascistiska bilden av en stark kvinna som kan föda många barn i hemmets trygga härd, och ska därför ses som en ny tolkning - variation av en gammal företeelse.

Stil och mode
Faktum är att hela den italienska modeindustrin härstammar och grundlades under fascistepoken. Märken som Gucci, Prada, Armani och Vercase föddes genom fascismens nationella mindervärdeskomplex gentemot Frankrike och dess ohotade ställning som modecentrum efter första världskriget. Även det nazistiska Tyskland skapade sitt mode genom Hugo Boss som bland annat producerade SS svarta och strikta uniformer. Utmärkande för det fascistiska modet var den stilistiska designen och höga kvaliteten där man ville imponera på en motvillig och fientlig omvärld.

Kläderna på StrongFirst är allt annat en färgglatt och där i stort sett allt går i svart, förutom någon enstaka färgade T-shirts för kvinnor. Det är en relativ stor klädkollektion som tydligt ger signaler om strikthet från avsändaren. Kvaliteten är hög och en del av kläderna görs i samarbete med 5.11 Tactical som producerar erkänt högkvalitativa kläder för framför allt militärer.

(Bilden är ett montage)
Symbolik
Det som kanske först slog många när StrongFirst lanserades var just tveksamheten i deras symbol/logga, vilket Jon Bergqvist förtjänstfullt har skrivit om tidigare. Jag nämnde redan inledningsvis hur siffran '1' och bokstaven 'S' symboliserade ett svärd och en sköld.

Själva ordet "fascis" kommer från det romerska spöknippe som tidigt användes som symbol av Nationella fascistpartiet i Italien. Det var en sammansatt knippa av björk- eller almspön som bars av de romerska liktorerna - statstjänsteman som bland annat hade rätt att utdela dödsstraff. Instucket i riset satt en bila som symboliserade överhetens makt över de romerska medborgarnas liv. Detta spöknippe är inget unikt idag, utan har bevarats i en mängd statsvapen och polismyndigheters vapensköldar, även svenska, och symboliserar myndigheters och staters maktutövande.

Men om vi sätter detta i relation till ovan analys och kontext så blir det ändå med all önskvärd tydlighet var skåpet har ställts, ett signalvärde som är svårt att värja sig mot. Medvetet eller inte, får vara osagt. 

StrongFirsts logotyp i mitten tillsammans med två klassiska fascistiska symboler med spöknippet centralt (bildmontage)
    

Dessutom är svärdet en symbol som Mussolini många gånger använde bland de fascistiska attiraljerna och som tydligt anknöt till det romerska korta svärdet gladius - "svärdet som erövrade världen".

I det sammanhanget tydliggörs även Mussolinis berömda citat “Better to live one day as a lion than 100 years as a sheep” och som till och med har har begåvats som titel för en artikel på StrongFirst av Jerry Trubman, "Better one day as a lion...", där han rationaliserar sitt val av citat med dess ursprungliga källa - Gamla Testamentet:
"It’s an old saying from 1930’s Fascist Italy. It doesn’t have a very positive connotation from that perspective but the saying actually traces back to the book of Psalms in the Old Testament (84:10 if you’re interested in reading the original meaning)."
[Även Donald Trump använde sig av detta citat 2016, läs här]

Fler exempel
Jag har sammanfattat en lista med några av de texter på StrongFirst som utmärker sig med återkommande teman kring fascismens yttre rekvisita.

SLUTLIGEN
Det är onekligen fascinerande när man inser att det som först är en "fascistoid tendens" i ett bildspråk, plötsligt utvecklar sig till en stark underton av mörka, minst sagt tveksamma ideologiska värderingar, och som ger lika starka och tydliga signaler om var man vill komma. Jag trodde ärligt talat inte från början att det fanns så här många paralleller när jag väl började detta arbete.

Hur mycket av detta som är medvetet och inte från StrongFirsts ledning är för mig omöjligt att svara på, men man ska samtidigt inte glömma att StrongFirst är ett företag som ska tjäna pengar, precis som Dragon Door. Av människors tro kan man tjäna absolut mest pengar, och kanske är det inte ädlare än så. Men man kan ju fråga sig varför man nischar sig så hårt om man samtidigt nu inte tror på sin sak och inte vill något med sitt budskap, utan bara vill tjäna pengar?

Kanske ser man en global auktoritär konservativ våg som törstar efter själslig trygghet, likt det som frihetliga liberalismen banade iväg för på 30-talet och som Erich Froom beskrev i Flykten från friheten och sammanfattade med - frihet ger ångest. Självklart är det inte bara en pengako, utan även en maktfaktor om man kan fylla upp detta tomrum.

Det är viktigt att komma ihåg att mitt ovan resonemang är i ett sammanhang. Utvalda och enstaka delar säger ingenting, utan det är alla kriterier sammantaget som utverkar den. Ungefär som psykiatriska diagnoser där ett visst antal diagnoskriterier ska vara uppfyllda. Man blir till exempel inte fascist för att man hissar svenska flaggan 6:e juni. Man bli heller inte  fascist för att man har gått en StrongFirst-utbildning. Jag tror att alla redan förstår detta, men jag säger det ändå.

Men jag tror mig ändå vara tämligen säker på att det finns tydliga fascistiska undertoner, för att inte säga övertoner, i StrongFirsts ledarskikt och som sprider sig genom varumärket. Det är egentligen sanslöst att träning och fitness kan få dessa proportioner. Man nyper sig i armen, men förgäves, man vaknar tyvärr inte.

Samtidigt vågar jag påstå att det är en helt ny företeelse, så som det uppenbarar sig. Som till exempel att man utnyttjar lokal nationalism för ett gemensam globalt mål - desissyfication of our civilization - men som också visar att nationen i grund och botten bara är en sinnlig och påhittad konstruktion. Värt att notera är att StrongFirsts överlägset största fäste i Europa är i Italien och Ungern, men även Polen som utvecklar sig starkt. Tre länder som definitivt inte har gjort upp med sitt förflutna, så som Tyskland har gjort/gör under efterkrigstiden.

Man kan givetvis strunta i allt detta och kalla det nonsens. Det är ju ens fria val att bilda sig sin egen uppfattning i saken. Men den som får den minsta dåliga känsla av symboliken i StrongFirsts marknadsföring - eller vad det nu i herrans namn än är - så är min rekommendation att hålla sig undan. Skiten stänker nämligen på utövaren, vare sig man vill eller inte. Själv tar jag inte ens med det med tång. 

Strongfirsts VD Mark Toomeys profilbild på Facebook
  

Läs gärna också min bloggpost förra våren - Strength through discipline.... - i samma ämne.

Gå direkt till nästa del - RKC:s uppgång och fall - Del 3 >>>

8 kommentarer:

 1. Intressant, och skrämmande! Din analys av strongfirsts pseudo-neutralitet som en form av politiskt korrekthet är spot on. Anti-intellektualism är ganska stor i den fascistiska ideologin så akta dig bara. :P

  Jag har haft ganska svårt att i träningsvärlden hitta platser där det inte flirtas med någonting på någons bekostnad, där en viss typ av utövning förknippas med ett visst value-system som jag finner problematiskt. Är det inte folket som mest äter kolhydrater som verkar vettiga för att de fokuserar på livet i största allmänhet (träning som lek som liv) som visar sig hata fettma och alla som inte är jättesmala, så är det någon annan jäkla kotte som föraktar svaghet eller något annat. Al Kavadlo tycker jag verkar genuint schysst, med en avslappnad inställning till olika träningsformer, lite revirtänkande, humbleness and not just for show, många kvinnor med olika kroppsformer i sina böcker, och jag minns inte nu exakt vad, men ett fåtal gånger har jag även där hoppat till när jag läste hens böcker och fått en sån där vibb igen - en sån vibb som säger att det är något farligt här, något dolt under ytan, här är vare sig jag eller mina närmaste vänner välkomna - egentligen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack för intressant reflektioner!

   Jag håller med dig i det mesta, och Al Kavadlos approach är verkligen vettig och ovanlig i sammanget. Kan väl tycka att det är lite synd att bägge bröderna sitter i knät på DD, men de är ju förstås fria att dra när de vill. Var fick du sistnämnda reaktion?

   Radera
 2. Jag minns inte var jag reagerade, men det kan även vara hjärnspöken liksom, att jag ser en sak som potentiellt skulle kunna innebära och leda till någonting annat. Det är som dom där fitness-motivational-grejerna, som är vettiga OM man tittar på dom med ett visst öga, håller lite distansen och kan se andra sidan av myntet, inte överidentifierar sig med budskapet. Allt snack om att smärta bara är en ursäkt, osv, är ju potentiellt farligt, men därmed inte sagt att jag själv inte har nytta av den sortens motivation också ibland ("if you fail, get mad, and then try again"). Så om man ser en post av mig på fejan med en sån så kan det nog väcka hjärnspöken hos någon annan som är som mig också, men man får ju se till den stora bilden...

  SvaraRadera
  Svar
  1. En känsla man får ibland, helt enkel...

   Radera
 3. "I love the egalitarian perspective of anyone in the world can do it - If you're good at crossfit, and honest, you'll make it if you deserve to be there."

  http://www.youtube.com/watch?v=0jXlduGUuJU

  Tar detta som exempel på en sak som irriterar mig med träningsvärlden överlag, och som jag även upplevt Al Kavadlo, hur humble hen än är, subscribar till. Detta är även ett exempel på vad en kan tolka in i saker. På ett sätt så kanske det personen jag citerar helt enkelt är uppenbart - ja är man bra på crossfit och ärlig i den figurativa bemärkelsen att man lägger ner sin "time" på träning, no shit att man kommer till crossfit games, det är bara att definiera "bra på crossfit" som tillräckligt bra för att komma upp till elitnivå på blir det en tautologi. Å andra sidan är det kanske snarare ett värdeomdöme inbakat, där ord som "deserve" ska skilja på de som inte förtjänar och de som gör det. Sammansatt med det som sägs innan, som implicerar att alla kan bli proffs, så innebär det att om jag inte blir proffs så förtjänar jag väl helt enkelt inte det, jag tränar inte hårt nog, anstränger mig inte hårt nog, osv. Kanske är jag inte ens ärlig nog? Mot mig själv, omvärlden?

  Jag tycker det är ett tankesätt baserat på privilege och känns för mig unket, och gör att jag även inte får lust till att hänga "i" träningsvärlden, ungefär som jag känner mig fel ute i tvspelsvärlden när den är så jäkla hemsk (på nätet) mot alla som inte är helt med i konsensus. But on the other hand så gillar även jag den egalitarianana idén med crossfit - to an extent. Jag gillar att de flesta efter crossfit kan köra olympiska lyft liksom, saker som man/jag annars inte vågar kanske, men att alla skulle ha samma förutsättningar tror jag ju inte. Och crossfit verkar vara ganska krångligt med Glassman i toppen också, och det är mycket som handlar om licenser och företag och grejs hit och dit, fast att det just nu framställs som det enda riktiga vad gäller att bedöma vad fitness är. Varför väger alla män som kommer till finalen runt 90kg då? För att de som skapar tävlingsmomenten har en idé om hur man ska se ut och hur man se väga för att vara fit, I KOMBINATION med idéer om vilka events och skills som krävs för detta, I crossfit motivationals står det att "strong is the new thin", och så på varenda bild man ser så är tjejerna skitsmala, på ett sätt som många kvinnor helt enkelt inte kan vara utan att bli just unfit, men träningsvärlden är så himla hjärntvättad av idén på att allt går att ändra på, och idén om att man ska se ut på ett visst sätt, att man inte kan se bortom dom begränsningar som finns i folk, och i sin egen ideologi/perspektiv...

  Rant over. :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hänger helt med på ditt resonemang. Det ska samtidigt bli kul att följa CrossFits utveckling.

   Såg igår att till och med Gray Cook och FMS flörtar med CrossFit nu också.... If you can't beat them, join them - money to earn! Ska lägga ut filmen på Liljerosso på Facebook i kväll, om du följer den.

   Kanske har du sett även detta exempel som jag lyfta fram för ett tag sen, när Mike Gilette tjatar mantrat om "excuses". Mike Gillette har ingen som helst aning om dessa enskilda individers påfrestningar, trauman och vedermödor i livet, eller vad de känner, och att döma ut dem som texten nedan lär inte hjälpa en enda av dem.

   https://www.facebook.com/notes/mike-gillette/directions-do-what-matters-do-not-stop-ever/10150888221328283

   Radera
 4. Fantastiskt bra artikel, tack!

  SvaraRadera