måndag 25 februari 2013

Mark och pull

Pull-ups: 1, 2, 3
Pull-ups, +10 kg: 1, 2, 3, 12, 10, 8, 8, 6 (39)
Deadlift
Verkhoshansky's Peaking Plan - 1RM 180 kg
Week 5 - Day 1
(45%): 80 x 8
(55%): 100 x 6
(65%): 117,5 x 5
(75%): 135 x 5
(75%): 135 x 5

Pullupsen var riktigt tunga idag men gick vägen. Marklyftspasset är nog det lättaste under hela VPP-perioden.

Det här är lite märkligt....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar