fredag 14 september 2012

PR i pull-ups [film]

Pull-up: 3, 5
Pull-up, +10 kg: 2
Pull-up, +20 kg: 1, 11

Warm up
Deadlift, 70 kg: 5
Deadlift, 110 kg: 2
Deadlift, 140 kg: 1

Russian Squat Routine - Week 5-3
Deadlift, 145 kg: [2] x 6 (80% RM)

Nytt PR i pull-ups med 20 kg - 11 reps (gjorde 9 reps i maj).

3 kommentarer: