onsdag 23 maj 2012

Lite lätt löpning och Vetenskapens värld

Running, VFF: 2,5 km

Löpning i värme och stadsmiljö. Tog det lugnt i joggingstil.

I måndagens Vetenskapens värld visade men ett inslag där man fått fram de första resultaten efter att man stängt i sex försökspersoner i en skolåda under 18 månader. Syftet var att simulera en lång marsresa tur och retur. I inslaget berättar bland annat läkaren och fysiologen Stefan Schneider om hur man fann att fysisk aktivitet ökade tankeskärpan hos försökpersonerna. Träningen förbättrade aktiviteten främst i hjärnans frontallober vilket påverkade humör, koncentration och problemlösningsförmåga positivt. Men inte vilken träning som helst, utan framför allt löpning. Styrketräning hade inte alls denna effekt. Stefan Schneider antyder en teori med viss touch av evolutionsresonemang vilket antagligen får vilken born-to-run-fundamentalist som helst att hjula:
"Löpning verkar vara en uråldrig rytm som resulterar i ökad kognitiv förmåga"
Det framkommer inte om man jämförde med någon annan konditionskrävande aktivitet, för det är väl egentligen det som är det intressanta.

Första kvarten handlar om Marsonauterna, just delen om tränings och kognitiv förmåga kommer efter 8 minuter. Det går av någon anledning inte att bädda in klippet så ni får länka er vidare här>>>
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar